Skip to main content

Nuklearna hemija značenje

šta znači Nuklearna hemija

Na latinici: Definicija i značenje reči Nuklearna hemija grana hemije koja se bavi proizvodnjom i primenom materija koje nastaju promenama u atomskom jezgru

Reč Nuklearna hemija sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: грана хемије која се бави производњом и применом материја које настају променама у атомском језгру


Nuks orah, lešnik; ii nuce zbijeno u ljusku od oraha, tj. ukratko, zbije...
Nukleus l. zool., bog. jezgro ćelije; 2. fiz. jezgro atoma....
Nukleoprotein hem. organsko jedinjenje čiji se molekuli sastoje od nukleinske kis...
Nukleoproteidi složene belančevine ogromne molekulske težine; sasta-vljeni su od b...
Nukleonika fiz. i hem. nauka o atomima i drugim elementarnim česticama, nuklea...
Nukleoni fiz. zajednički naziv za neutrone i protone, sastavne delove atomsk...
Sve reči na slovo n