Skip to main content

Nuklearna reakcija značenje

šta znači Nuklearna reakcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Nuklearna reakcija fiz. proces u kome jedno atomsko jezgro reaguje sa drugim atomskim jezgrom, elementarnom česticom ili fotonom proizvodeći u veoma kratkom vremenu jedno ili više drugih jezgara, a eventualno i druge čestice.

Reč Nuklearna reakcija sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: физ. процес у коме једно атомско језгро реагује са другим атомским језгром, елементарном честицом или фотоном производећи у веома кратком времену једно или више других језгара, а евентуално и друге честице.


Nuks orah, lešnik; ii nuce zbijeno u ljusku od oraha, tj. ukratko, zbije...
Nukleus l. zool., bog. jezgro ćelije; 2. fiz. jezgro atoma....
Nukleoprotein hem. organsko jedinjenje čiji se molekuli sastoje od nukleinske kis...
Nukleoproteidi složene belančevine ogromne molekulske težine; sasta-vljeni su od b...
Nukleonika fiz. i hem. nauka o atomima i drugim elementarnim česticama, nuklea...
Nukleoni fiz. zajednički naziv za neutrone i protone, sastavne delove atomsk...
Sve reči na slovo n