Skip to main content

Nuklearna tehnika značenje

šta znači Nuklearna tehnika

Na latinici: Definicija i značenje reči Nuklearna tehnika fiz. metode, procesi i sredstva koja služe pri korišćenju nu-klearne energije

Reč Nuklearna tehnika sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: физ. методе, процеси и средства која служе при коришћењу ну-клеарне енергије


Nuks orah, lešnik; ii nuce zbijeno u ljusku od oraha, tj. ukratko, zbije...
Nukleus l. zool., bog. jezgro ćelije; 2. fiz. jezgro atoma....
Nukleoprotein hem. organsko jedinjenje čiji se molekuli sastoje od nukleinske kis...
Nukleoproteidi složene belančevine ogromne molekulske težine; sasta-vljeni su od b...
Nukleonika fiz. i hem. nauka o atomima i drugim elementarnim česticama, nuklea...
Nukleoni fiz. zajednički naziv za neutrone i protone, sastavne delove atomsk...
Sve reči na slovo n