Skip to main content

Nuklearna transmutacija značenje

šta znači Nuklearna transmutacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Nuklearna transmutacija fizika: pretvaranje jezgara hemijskih elemenata jednih u druge pri nuklearnim reakcijama. Spontane nuklearne transmutacije otkrili su M. i P. Kiri. Prvu veštačku nuklearnu tran-smutaciju izveo je E. Raderferd (bombar-dujući azot alfa-česticama dobio je kiseonik i vodonik). Savremene nuklearne transmutacije vrše se pomoću akcelera-tora

Reč Nuklearna transmutacija sastoji se od 23 slova.

На Ћирилици: физ. претварање језгара хемијских елемената једних у друге при нуклеарним реакцијама. Спонтане нуклеарне трансмутације открили су М. и П. Кири. Прву вештачку нуклеарну тран-смутацију извео је Е. Радерферд (бомбар-дујући азот алфа-честицама добио је кисеоник и водоник). Савремене нуклеарне трансмутације врше се помоћу акцелера-тора


Nuks orah, lešnik; ii nuce zbijeno u ljusku od oraha, tj. ukratko, zbije...
Nukleus l. zool., bog. jezgro ćelije; 2. fiz. jezgro atoma....
Nukleoprotein hem. organsko jedinjenje čiji se molekuli sastoje od nukleinske kis...
Nukleoproteidi složene belančevine ogromne molekulske težine; sasta-vljeni su od b...
Nukleonika fiz. i hem. nauka o atomima i drugim elementarnim česticama, nuklea...
Nukleoni fiz. zajednički naziv za neutrone i protone, sastavne delove atomsk...
Sve reči na slovo n