Skip to main content

Nuklearni reaktor značenje

šta znači Nuklearni reaktor

Na latinici: Definicija i značenje reči Nuklearni reaktor (latinski nucleus jezgro, gea-gere) fkz. uređaj za cepanje atomskog jezgra nuklearnih goriva i za dobivanje energije koja se pri tom razvija, ili za dobivanje radioaktivnih izotopa ili neutrona

Reč Nuklearni reaktor sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (лат. нуцлеус језгро, геа-гере) фкз. уређај за цепање атомског језгра нуклеарних горива и за добивање енергије која се при том развија, или за добивање радиоактивних изотопа или неутрона


Nuks orah, lešnik; ii nuce zbijeno u ljusku od oraha, tj. ukratko, zbije...
Nukleus l. zool., bog. jezgro ćelije; 2. fiz. jezgro atoma....
Nukleoprotein hem. organsko jedinjenje čiji se molekuli sastoje od nukleinske kis...
Nukleoproteidi složene belančevine ogromne molekulske težine; sasta-vljeni su od b...
Nukleonika fiz. i hem. nauka o atomima i drugim elementarnim česticama, nuklea...
Nukleoni fiz. zajednički naziv za neutrone i protone, sastavne delove atomsk...
Sve reči na slovo n