Skip to main content

Nukleini značenje

šta znači Nukleini

Na latinici: Definicija i značenje reči Nukleini (latinski nucleus, nuculeus)hemija: proizvodi razgrađivanja nukleoproteida s manjim sadržajem belančevine

Reč Nukleini sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. нуцлеус, нуцулеус) хем. производи разграђивања нуклеопротеида с мањим садржајем беланчевине


Nuks orah, lešnik; ii nuce zbijeno u ljusku od oraha, tj. ukratko, zbije...
Nukleus l. zool., bog. jezgro ćelije; 2. fiz. jezgro atoma....
Nukleoprotein hem. organsko jedinjenje čiji se molekuli sastoje od nukleinske kis...
Nukleoproteidi složene belančevine ogromne molekulske težine; sasta-vljeni su od b...
Nukleonika fiz. i hem. nauka o atomima i drugim elementarnim česticama, nuklea...
Nukleoni fiz. zajednički naziv za neutrone i protone, sastavne delove atomsk...
Sve reči na slovo n