Skip to main content

Nukleinske kiseline značenje

šta znači Nukleinske kiseline

Na latinici: Definicija i značenje reči Nukleinske kiseline (latinski nucleus jezgro) složena organska hemijska jedinjenja koja se nalaze u jezgru ćelija biljaka i životinja

Reč Nukleinske kiseline sastoji se od 19 slova.

На Ћирилици: (лат. нуцлеус језгро) сложена органска хемијска једињења која се налазе у језгру ћелија биљака и животиња


Nuks orah, lešnik; ii nuce zbijeno u ljusku od oraha, tj. ukratko, zbije...
Nukleus l. zool., bog. jezgro ćelije; 2. fiz. jezgro atoma....
Nukleoprotein hem. organsko jedinjenje čiji se molekuli sastoje od nukleinske kis...
Nukleoproteidi složene belančevine ogromne molekulske težine; sasta-vljeni su od b...
Nukleonika fiz. i hem. nauka o atomima i drugim elementarnim česticama, nuklea...
Nukleoni fiz. zajednički naziv za neutrone i protone, sastavne delove atomsk...
Sve reči na slovo n