Skip to main content

Numaran značenje

Šta znači Numaran

Na latinici: Definicija i značenje reči Numaran (latinski nummarius) novčani.

Reč Numaran napisana unazad: naramun

Numaran se sastoji od 7 slova.

Šta je Numaran

На Ћирилици: (лат. нуммариус) новчани.

Slično: 
Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n