Skip to main content

Numofilacijum značenje

šta znači Numofilacijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Numofilacijum (latinski nummus novac, od grčke reči: phylatto čuvam) zbirke novca, naročito starinskog

Reč Numofilacijum sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. нуммус новац, грч. пхyлатто чувам) збирке новца, нарочито старинског


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n