Skip to main content

Numularijus značenje

šta znači Numularijus

Na latinici: Definicija i značenje reči Numularijus (latinski nummularius) menjač novca, saraf.

Reč Numularijus sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. нуммулариус) мењач новца, сараф.


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n