Skip to main content

Numularan značenje

šta znači Numularan

Na latinici: Definicija i značenje reči Numularan od latinske reči: nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast.

Reč Numularan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: нлат. нуммуларис) који има облик кованог новца, паричаст.


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n