Skip to main content

Numen značenje

šta znači Numen

Na latinici: Definicija i značenje reči Numen (latinski numen) izraz kojim su Rimljani obeležavali boga, silu božanstva, veličanstvenu i čudesnu moć božanstva; božanstvo, veličanstvo.

Reč Numen sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. нумен) израз којим су Римљани обележавали бога, силу божанства, величанствену и чудесну моћ божанства; божанство, величанство.


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n