Skip to main content

Numera značenje

šta znači Numera

Na latinici: Definicija i značenje reči Numera (latinski numerus,od nemačke reči: Nummer) broj.

Reč Numera sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. нумерус, нем. Нуммер) број.


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n