Skip to main content

Numeracija značenje

šta znači Numeracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Numeracija (latinski numeratio) matematika: brojenje, izgovaranje brojeva; udaranje brojeva, obeležavanje brojevima; numerisanje.

Reč Numeracija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. нумератио) мат. бројење, изговарање бројева; ударање бројева, обележавање бројевима; нумерисање.


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n