Skip to main content

Numerale značenje

šta znači Numerale

Na latinici: Definicija i značenje reči Numerale (latinski numerale, se. nomen)gramatika: broj, reč koja označava broj; pl. numeralia.

Reč Numerale sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. нумерале, се. номен) грам. број, реч која означава број; пл. нумералиа.


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n