Skip to main content

Numerativ značenje

Šta znači Numerativ

Na latinici: Definicija i značenje reči Numerativ (od latinske reči: numerativum)gramatika: v. numerale.

Reč Numerativ napisana unazad: vitaremun

Numerativ se sastoji od 9 slova.

Šta je Numerativ

На Ћирилици: (нлат. нумеративум) грам. в. нумерале.

Slično: 
Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n