Skip to main content

Numeri značenje

šta znači Numeri

Na latinici: Definicija i značenje reči Numeri latinski Numeri) Brojevi, naziv IV knjige Mojsijeve, zato što počinje brojenjem izrailjskih plemena.

Reč Numeri sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: лат. Нумери) Бројеви, назив ИВ књиге Мојсијеве, зато што почиње бројењем израиљских племена.


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n