Skip to main content

Numerirati značenje

šta znači Numerirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Numerirati (latinski numerare) brojiti; udarati brojeve, obeležiti (ili: obeležavati, označavati) brojevima (predmete, strane u knjizi itd.);trgovina: cene robi označiti slovima ili kakvim drugim, samo trgovcu poznatim, znacima na samoj robi

Reč Numerirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. нумераре) бројити; ударати бројеве, обележити (или: обележавати, означавати) бројевима (предмете, стране у књизи итд.); трг. цене роби означити словима или каквим другим, само трговцу познатим, знацима на самој роби


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n