Skip to main content

Numeroznost značenje

šta znači Numeroznost

Na latinici: Definicija i značenje reči Numeroznost (od latinske reči: numerositas) v. numerozite

Reč Numeroznost sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. нумероситас) в. нумерозите


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n