Skip to main content

Numerus klauzus značenje

šta znači Numerus klauzus

Na latinici: Definicija i značenje reči Numerus klauzus (latinski numerus clausus) „zatvoren broj", odredba po kojoj se u neko zvanje, na neku priredbu itd. može primiti samo određen broj službenika ili uče-snika

Reč Numerus klauzus sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. нумерус цлаусус) „затворен број", одредба по којој се у неко звање, на неку приредбу итд. може примити само одређен број службеника или уче-сника


Numuliti pl. geol. naslage krečnjaka, pešča-ra i dr. u kojima se nalaze mnogo...
Numularijus menjač novca, saraf....
Numularan nlat. nummularis) koji ima oblik kovanog novca, paričast....
Numofilacijum zbirke novca, naročito starinskog...
Numinozan v. numenalan...
Numizmatografija opisivanje starinskog novca i starinskih medalja; pr. iumizmatograf-...
Sve reči na slovo n