Skip to main content

Oficijalije značenje

šta znači Oficijalije

Na latinici: Definicija i značenje reči Oficijalije (od latinske reči: officialia) službeni poslovi, poslovi koji se vrše po zvaničnoj dužnosti.

Reč Oficijalije sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. оффициалиа) службени послови, послови који се врше по званичној дужности.


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o