Skip to main content

Oficinalan značenje

šta znači Oficinalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Oficinalan (od latinske reči: officinalis) lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikalije i dr. koje se, kao sredstva za lečenje, nalaze u apotekama na slagalištu; u užem smislu: samo oni lekovi koji se nalaze u farmakopejijedne države; oficinalne biljke sve biljke koje se upotrebljavaju u medicinske svrhe, lekovite biljke; oficnnalna formula (od latinske reči: formula officinalis) recept sastavljen u apoteci.

Reč Oficinalan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. оффициналис) лекарски, прописан; општи назив за све природне производе, хемикалије и др. које се, као средства за лечење, налазе у апотекама на слагалишту; у ужем смислу: само они лекови који се налазе у фармакопејиједне државе; официналне биљке све биљке које се употребљавају у медицинске сврхе, лековите биљке; офицннална формула (нлат. формула оффициналис) рецепт састављен у апотеци.


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o