Skip to main content

Oficiozitet značenje

šta znači Oficiozitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Oficiozitet (od latinske reči: officiositas) uslužnost, predusretljivost, ljubaznost.

Reč Oficiozitet sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. оффициоситас) услужност, предусретљивост, љубазност.


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o