Skip to main content

Oficina značenje

šta znači Oficina

Na latinici: Definicija i značenje reči Oficina (latinski officina, opificina) radionica, laboratorija (naročito apotekarska, štamparska).

Reč Oficina sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. оффицина, опифицина) радионица, лабораторија (нарочито апотекарска, штампарска).


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o