Skip to main content

Oficir značenje

šta znači Oficir

Na latinici: Definicija i značenje reči Oficir (latinski officium dužnost, služba,od francuske reči: officier) voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira (počevši od potpo-ručnika pa do generala, odnosno maršala, vojvode); oficiraspirant prvi oficirski čin u nekim evropskim državama, zastavnik, avantažer; oficirski kor svi oficiri jedne vojske ili veće vojne jedinice

Reč Oficir sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. оффициум дужност, служба, фр. оффициер) вој. свако војно лице које је по чину старије од подофицира (почевши од потпо-ручника па до генерала, односно маршала, војводе); официраспирант први официрски чин у неким европским државама, заставник, авантажер; официрски кор сви официри једне војске или веће војне јединице


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o