Skip to main content

Oficijant značenje

šta znači Oficijant

Na latinici: Definicija i značenje reči Oficijant (od latinske reči: officians) sluga, poslužitelj; niži činovnik, zvaničnik; u katoličkoj crkvi: sveštenik koji služi misu.

Reč Oficijant sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. оффицианс) слуга, послужитељ; нижи чиновник, званичник; у католичкој цркви: свештеник који служи мису.


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o