Skip to main content

Oficijum značenje

šta znači Oficijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Oficijum (latinski officium) dužnost, obavez-nost, obaveza; osećanje dužnosti, vršenje dužnosti; eko oficio (latinski eh officio) po službenoj dužnosti, zvanično; besplatno, badava.

Reč Oficijum sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. оффициум) дужност, обавез-ност, обавеза; осећање дужности, вршење дужности; еко официо (лат. ех оффицио) по службеној дужности, званично; бесплатно, бадава.


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o