Skip to main content

Oficirati značenje

šta znači Oficirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Oficirati (latinski officium) vršiti službe-nu dužnost; služiti službu božju; govoriti zvaničnim tonom.

Reč Oficirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. оффициум) вршити службе-ну дужност; служити службу божју; говорити званичним тоном.


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o