Skip to main content

Ofidiologija značenje

šta znači Ofidiologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ofidiologija (od grčke reči: ophis zmija, logia nauka) deo zoologije koji proučava zmije, nauka o zmijama.

Reč Ofidiologija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. опхис змија, логиа наука) део зоологије који проучава змије, наука о змијама.


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o