Skip to main content

Ofidizam značenje

šta znači Ofidizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Ofidizam (od grčke reči: ophis zmija)medicina: trovanje od ujeda zmije, trovanje zmijskim otrovom.

Reč Ofidizam sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. опхис змија) мед. тровање од уједа змије, тровање змијским отровом.


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o