Skip to main content

Ofijazis značenje

šta znači Ofijazis

Na latinici: Definicija i značenje reči Ofijazis (od grčke reči: ophiasis)medicina: zmijasto ćela-vljenje pojedinih mesta na glavi.

Reč Ofijazis sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. опхиасис) мед. змијасто ћела-вљење појединих места на глави.


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o