Skip to main content

Ofiolatrija značenje

šta znači Ofiolatrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ofiolatrija (od grčke reči: ophis, Iatreia obožavanje) poštovanje zmija, obožavanje zmija; ofi-tizam.

Reč Ofiolatrija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. опхис, Иатреиа обожавање) поштовање змија, обожавање змија; офи-тизам.


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o