Skip to main content

Ofioliti značenje

šta znači Ofioliti

Na latinici: Definicija i značenje reči Ofioliti (od grčke reči: ophis, lithos kamen) pl.geologija: okamenjene zmije.

Reč Ofioliti sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. опхис, литхос камен) пл. геол. окамењене змије.


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o