Skip to main content

Ofiomantija značenje

šta znači Ofiomantija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ofiomantija (od grčke reči: ophis manteia proricanje) proricanje sudbine pomoću zmija.

Reč Ofiomantija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. опхис мантеиа прорицање) прорицање судбине помоћу змија.


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o