Skip to main content

Ofis značenje

šta znači Ofis

Na latinici: Definicija i značenje reči Ofis (fr. office, dat. officium) l. soba za stoni pribor u otmenim kućama, soba u kojoj jede posluga; kuhinjska posluga; usluga, služba. ofis (eng. office, latinski officium) 2. poslovni-ca, kancelarija; ekspedicija, biro.

Reč Ofis sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. оффице, дат. оффициум) л. соба за стони прибор у отменим кућама, соба у којој једе послуга; кухињска послуга; услуга, служба. офис (енг. оффице, лат. оффициум) 2. пословни-ца, канцеларија; експедиција, биро.


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o