Skip to main content

Ofiuriti značenje

šta znači Ofiuriti

Na latinici: Definicija i značenje reči Ofiuriti (od grčke reči: ophis, ura rep) pl.geologija: okamenotine slične zmijinom repu.

Reč Ofiuriti sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. опхис, ура реп) пл. геол. окаменотине сличне змијином репу.


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o