Skip to main content

Pirofag značenje

šta znači Pirofag

Na latinici: Definicija i značenje reči Pirofag (od grčke reči: rug vatra, oganj, phagem jesti, žderati) tobožnji gutač vatre, vatrožder.

Reč Pirofag sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. руг ватра, огањ, пхагем јести, ждерати) тобожњи гутач ватре, ватрождер.


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p