Skip to main content

Pirueta značenje

šta znači Pirueta

Na latinici: Definicija i značenje reči Pirueta (fr. pirouette) vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrhu prstiju;jahanje: okret konja na zadnjim nogama; okret jahača koji stoji na konju.

Reč Pirueta sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. пироуетте) вртешка, окретаљка; у плесу: окрет око себе на једној нози и на врху прстију; јах. окрет коња на задњим ногама; окрет јахача који стоји на коњу.


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p