Skip to main content

Pirofor značenje

šta znači Pirofor

Na latinici: Definicija i značenje reči Pirofor (od grčke reči: rug, phero nosim, donosim) vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali, npr. fosfor.

Reč Pirofor sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. руг, пхеро носим, доносим) ватроносац; ваздушни упаљач, материја која се на ваздуху сама пали, нпр. фосфор.


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p