Skip to main content

Piroške značenje

šta znači Piroške

Na latinici: Definicija i značenje reči Piroške (rus. pirožok) pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom islično:

Reč Piroške sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (рус. пирожок) пл. руске пастете пуњене исецканим месом, рибом, јајима, сиром и сл.


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p