Skip to main content

Piromanija značenje

šta znači Piromanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Piromanija (od grčke reči: rug, mama pomama, strast, ludilo) strast za paljenjem, bolesni nagon za izazivanjem požara.

Reč Piromanija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. руг, мама помама, страст, лудило) страст за паљењем, болесни нагон за изазивањем пожара.


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p