Skip to main content

Pironizam značenje

šta znači Pironizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Pironizam (od grčke reči: Ruggbp) fil. učenje Piroia iz Elide (360/5—270/5. pre n. e.), osnivača starije skeptičke škole, po kome ništa u svetu nije ni lepo ni ružno, ni pravično ni nepravično, u svemu ima i jednog i drugog, zavisi samo od toga kako i s koje se strane nešto uzima; stvari su našem saznanju nepristupačne, i zbog toga pravi mudrac treba da se uzdržava od donošenja određenog suda ma o čemu; .up. skepticizam.

Reč Pironizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. Руггбп) фил. учење Пироиа из Елиде (360/5—270/5. пре н. е.), оснивача старије скептичке школе, по коме ништа у свету није ни лепо ни ружно, ни правично ни неправично, у свему има и једног и другог, зависи само од тога како и с које се стране нешто узима; ствари су нашем сазнању неприступачне, и због тога прави мудрац треба да се уздржава од доношења одређеног суда ма о чему; .уп. скептицизам.


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p