Skip to main content

Pirosome značenje

šta znači Pirosome

Na latinici: Definicija i značenje reči Pirosome (od grčke reči: rug, soma telo) pl.zoologija: svet-leće morske životinje sa hrskavičastim, gotovo providnim telom.

Reč Pirosome sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. руг, сома тело) пл. зоол. свет-леће морске животиње са хрскавичастим, готово провидним телом.


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p