Skip to main content

Pirotin značenje

šta znači Pirotin

Na latinici: Definicija i značenje reči Pirotin (od grčke reči: pyrrctes boja crvena, »guta kao vatra) mineral kovna sjaja, neproziran i žute bronzane boje sa prelazom u smeđu; važan za dobivanje nikla, a ako ovoga ne sadrži, onda se upotrebljava za dobivanje zelene galice.

Reč Pirotin sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. пyррцтес боја црвена, »гута као ватра) минерал ковна сјаја, непрозиран и жуте бронзане боје са прелазом у смеђу; важан за добивање никла, а ако овога не садржи, онда се употребљава за добивање зелене галице.


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p