Skip to main content

Pirotski značenje

šta znači Pirotski

Na latinici: Definicija i značenje reči Pirotski u duhu pironizma, kao Piron,to jest sumnjajući u sve; skeptički.

Reč Pirotski sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: у духу пиронизма, као Пирон, тј. сумњајући у све; скептички.


Pirheliometar fiz. aparat za me-renje iznosa energije koji Sunce dozrači površini ...
Pirueta vrteška, okretaljka; u plesu: okret oko sebe na jednoj nozi i na vrh...
Piroške pl. ruske pastete punjene iseckanim mesom, ribom, jajima, sirom i sl...
Pirofotografija izrada fotografija na topllvoj osnovi i toplji-vim bojama. ...
Piroforan koji proizvodi vatru ili svetlost; koji se sam od sebe pali, samoza...
Pirofor vatronosac; vazdušni upaljač, materija koja se na vazduhu sama pali...
Sve reči na slovo p