Skip to main content

Plebejski značenje

šta znači Plebejski

Na latinici: Definicija i značenje reči Plebejski (latinski plebejus) građanski, pučki, pučanski, neplemićki, prost, niskog porekla.

Reč Plebejski sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. плебејус) грађански, пучки, пучански, неплемићки, прост, ниског порекла.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p