Skip to main content

Pleurotomija značenje

šta znači Pleurotomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleurotomija (od grčke reči: pleura, tome sečenje, rezanje)medicina: rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlji-vih tečnosti koje su u njoj nakupljene.

Reč Pleurotomija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. плеура, томе сечење, резање) мед. расецање грудне марамице, поребрице ради одстрањивања шкодљи-вих течности које су у њој накупљене.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p