Skip to main content

Pleuritičan značenje

šta znači Pleuritičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleuritičan (od grčke reči: pleura) bolestan od zapaljenja grudne maramice.

Reč Pleuritičan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. плеура) болестан од запаљења грудне марамице.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p