Skip to main content

Pleuropijeza značenje

šta znači Pleuropijeza

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleuropijeza (od grčke reči: pleura, ruop gnoj)medicina: zagnojavanje plućne maramice.

Reč Pleuropijeza sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. плеура, руоп гној) мед. загнојавање плућне марамице.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p