Skip to main content

Pleurodinija značenje

šta znači Pleurodinija

Na latinici: Definicija i značenje reči Pleurodinija (od grčke reči: pleura, odyne bol)medicina: reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća.

Reč Pleurodinija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. плеура, одyне бол) мед. реуматичан бол у висини међуребарног мипшћа.


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p